22 Februarie, 2020

Legislaţie – Republicare: Legea nr. 202 (r3)/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicarea 3 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 05.06.2013 (M.Of. 326/2013).În vigoare de la 07.06.2002CAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1. -(1) Prezenta lege reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România.(2) În sensul prezentei legi, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.Art. 2. -(1) Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public şi privat, în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi ...

continuare →