10 Decembrie, 2019

Unele neajunsuri ale legislaţiei fiscale

În baza actualelor prevederi legale, în cazul în care un contribuabil se înregistrează cu contribuţii şi/sau cu impozite cu reţinere (stopaj) la sursă restante la plată, organele fiscale sunt obligate să aplice următoarele sancţiuni: 1) să calculeze majorări/dobânzi fiscale; 2) să calculeze penalităţi; 3) să aplice amenzi; 4) să întocmească sesizări penale (pe care să le înainteze la Parchet); 5) să aplice alte sancţiuni dintre cele prevăzute prin „Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor”. Cum numărul contribuabililor (în special în condiţiile crizei actuale) care se înregistrează cu restanţe la plata obligaţiilor fiscale este destul de mare, este uşor de înţeles mulţimea de sancţiuni pe care le au de aplicat, de urmărit, de încasat, de executat etc. organele fiscale. Dintre aceste sancţiuni, numai calculul de majorări / dobânzi fiscale şi de penalităţi se face corect, complet, fără erori şi fără scăpări. Sancţiunile fiscale, cu sesizări penale, prevăzute prin ...

continuare →

Corupţia funcţionarilor publici şi sancţiunile prevăzute de Codul Penal

Corupţia reprezintă abuzul puterii publice pentru obţinerea de beneficii private. Codul penal în vigoare prevede o serie de fapte care constituie infracţiuni şi care îi au ca subiecţi activi pe funcţionarii publici. De asemenea, legea 78/2000 sancţionează faptele de corupţie. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor publici, având ca obiectiv  creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public şi eliminarea birocraţiei.  Asadar, funcţionarii publici se află în prim-planul acestei categorii de fapte prevăzute şi pedepsite de legea penală. Principalele fapte de corupţie se referă la abuzul în serviciu, ce poate fi săvârşit contra intereselor publice, contra intereselor persoanelor, precum şi prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, luare de mită, dare de mită, traficul de influenţă şi primirea de foloase necuvenite. Cazul mitei din ...

continuare →

Regimul amenzilor practicate de Consiliul Concurenţei

Prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 898/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 932 din 6 decembrie 2011, au fost modificate Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile pentru practici concurenţiale şi concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.420/2010. Instrucţiunile prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei. Principiul care guvernează aplicarea sancţiunilor este acela al aplicării sancţiunilor într-o modalitate şi într-un cuantum care să asigure efectul disuasiv sau preventiv al acestora. ■ În funcţie de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii: ● fapte de gravitate mică – restricţionările pe verticală, cu un impact redus asupra pieţei sau care afectează o parte limitată a acesteia. În materia concentrărilor economice poate fi vorba despre acele încălcări referitoare la operaţiuni de concentrare economică în privinţa cărora Consiliul Concurenţei emite decizie de neobiecţiune, deoarece nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial ...

continuare →

MMFPS propune modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Un recent proiect de lege, iniţiat în acest scop de MMFPS, este motivat de mai buna reglementare a domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului, urmând să asigure o mai bună responsabilizare a părinţilor sau reprezentanţilor legali în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în asigurarea creşterii şi îngrijirii adecvate a copilului, dar şi a autorităţilor sau instituţiilor competente, prin introducerea de sancţiuni în sarcina acestora. Ar urma să se realizeze diminuarea costurilor aferente sistemului de protecţie specială a copilului, ca urmare a îndeplinirii de către serviciile publice de asistenţă socială a atribuţiilor ce le revin în domeniul prevenirii separării copilului de familie, concomitent cu eficientizarea sistemului de protecţie a copilului prin asigurarea coordonării unitare la nivel judeţean. După 6 ani de implementare a acestei legi, MMFPS consideră necesară completarea actualelor prevederi, prin clarificarea unor aspecte referitoare la obiectul său de reglementare, precum şi introducerea unor noi prevederi care să asigure o ...

continuare →

Persoanele care agresează personalul medical vor primi sancţiuni mai drastice

La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat, în şedinţa din 19 octombrie, Legea de modificare a L 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii.  Ce prevede actul normativ?  Conform actului normativ, ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau orice alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii, va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. În acelaşi timp, orice acte de violenţă, ca de exemplu lovirea, săvâşite împotriva cadrelor medicale vor fi sancţionate cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar vătămarea corporală poate fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 6 ani. Vătămarea corporală gravă se va pedepsi cu închisoare de la 3 la 12 ani. Ministerul Sănătăţii a mai atras atenţia asupra problemelor de siguranţă cu care se confruntă personalul medical. Astfel, ...

continuare →

Recensământul populaţiei se va desfăşura între 20 şi 31 octombrie 2011

Guvernul a adoptat o hotărâre care modifică HG 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011. Noul act normativ aduce o noutate în ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor de la surse indirecte, adică persoanele care sunt absente temporar de la domiciliu vor fi înregistrate pe baza informaţiilor de la celelalte persoane din locuinţă, a informaţiilor de la vecini, de la primărie etc. De asemenea, actul normativ prevede obligativitatea persoanelor de a declara datele cerute, iar pentru a limita rata de non-răspunsuri există şi sancţiuni contravenţionale, limitele fiind între 2.000 şi 5.000 de lei. În acelaşi timp, la acest recensământ datele sunt înregistrate pe libera declaraţie şi nu vor fi solicitate documente. Acţiunea se va desfăşura în întreaga ţară în perioada 20 – 31 octombrie, se va realiza pe baza unui regulament internaţional unitar şi va cuprinde mai multe informaţii şi variabile. Persoanele aflate ...

continuare →

Pentru ce contravenţii vă poate sancţiona Consiliul Concurenţei

Propus spre dezbatere publică încă de la începutul lunii august, Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei a fost aprobat prin Ordinul nr.668/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 631 din 5 septembrie a.c. La data intrării în vigoare a acestui act normativ, se abrogă Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.519/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei. Noul Regulament stabileşte regimul de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de: ■ Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste contravenţii se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă; ■ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, constatarea şi sancţionarea fiind atribuită unor persoane împuternicite de Consiliul Concurenţei; ■ ...

continuare →