20 Septembrie, 2019

Modificări la Regulamentul privind concursul pentru funcția de grefier

În Monitorul Oficial nr. 891 din data de 27 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1095/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007. În cadrul actului normativ sunt prevăzute o serie de modificări care vizează concursul pentru funcţia de grefier, având în vedere, în primul rând, articolul 38, alineatul (2) al Regulamentului. Astfel, sunt declaraţi admişi, în limita posturilor scoase la concurs, candidaţii care au obţinut cel puţin media 7, fără ca la vreuna dintre probe să fi obţinut o notă ...

continuare →

Efectele negative ale sesizărilor penale neaplicate

Precizări preliminare În baza prevederilor legale în vigoare, pentru aceeaşi faptă, de „nereţinere şi nevărsare de impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă”, se pot aplica un număr mare de sancţiuni, pe cât de diferite, pe atât de grave, precum cu închisoarea de până la 5 ani. Din cauza gravelor neajunsuri pe care le conţin respectivele prevederi legale, acestea nu s-au aplicat niciodată, şi nici nu se vor aplica, în condiţiile în care vor fi menţine în forma actuală. Confirmarea cea mai bună a acestui lucru este dată de faptul că, dintre miile de sesizări penale întocmite anual în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 de fiecare direcţie judeţeană a finanţelor publice, nu (prea) există cazuri în care să se fi început urmărirea penală şi cu atât mai mult să se fi aplicat sancţiunea cu închisoare. Întocmirea, în fiecare an, la nivel de ţară, de sute de mii de ...

continuare →

UPDATE: Guvernul vrea să pună ordine la plata arieratelor

MFP a iniţiat, recent, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. După prezentarea pe Legestart, a prevederilor generale din proiect, revenim – în cele ce urmează – cu detalii punctuale, referitoare la modificările şi completările propuse pentru Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Situaţia de la care s-a pornit o constituie cuantumul excesiv al plăţilor restante şi al arieratelor, la nivel local, de natură să influenţeze negativ deficitul bugetului general consolidat şi în acelaşi timp să pună în pericol ţintele convenite cu organismele financiare internaţionale. În condiţiile reglementărilor actuale, deşi consiliile judeţene aveau solicitări de la autorităţile administraţiei publice locale de alocare şi pentru plata arieratelor, ele nu pot repartiza sume şi pentru plata acestora. De asemenea, Legea privind finanţele publice locale, nr. 273/2006, nu conţine reglementări prin care direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în urma constatării ...

continuare →

Ce sancţiuni riscăm când efectuăm transporturi rutiere interne şi internaţionale

Fie că tranportă persoane, fie că trasportă marfă, firmele specializate sunt supuse rigorilor legii comunitare şi interne, care prevede anumite sancţiuni pentru încălcarea acestor norme. Încălcările sunt clasificate în: - încălcări foarte grave, sancţionate cu amendă de la 14.000 lei la 18.000 lei; - încălcări grave, sancţionate cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei; - încălcări minore, sancţionate cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei. În toate cazurile, când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare ce impun imobilizarea vehiculului, pe lângă aplicarea amenzii, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă numai după îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia. Dintre faptele care reprezintă încălcări foarte grave ale normelor comunitare sau interne prevăzute mai sus, menţionăm: * efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţa de transport, licenţa comunitară, certificat de transport în cont ...

continuare →

Inspecţia Muncii: Sancţiunile pentru munca la negru au însumat 4,36 milioane euro, în primele 3 luni ale anului 2012

Sancţiunile contravenţionale aplicate în primele trei luni ale anului de inspectorii de muncă au însumat 6,23 milioane euro, iar sancţiunile pentru munca fără forme legale de angajare au totalizat circa 4,36 milioane euro, arată Agerpres. „În cele 23.740 controale efectuate pentru identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, inspectorii de muncă au depistat – în perioada ianuarie – martie – 2.861 persoane şi au aplicat 1.754 sancţiuni contravenţionale, în sumă de aproximativ 18,67 milioane lei, echivalentul a 4,36 milioane euro”, a afirmat inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu. Potrivit Agerpres, controalele s-au efectuat pe baza Planului Comun de Acţiune privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate. La aceste controale, care au fost în număr de 10.267, inspectorii de muncă au fost însoţiţi de poliţişti, jandarmi şi comisari ai Gărzii Financiare. S-au identificat în urma verificărilor 1.291 persoane fără forme legale de angajare, fiind aplicate 599 sancţiuni şi amenzi, în valoare de ...

continuare →

Procedura disciplinară la angajaţi

Dat fiind faptul că mai sunt destui angajatori, dar şi angajaţi care nu cunosc foarte bine ce presupune procedura disciplinară la angajaţi,  prezentăm, în sinteză, etapele procedurale ale sancţiunii disciplinare. - O primă etapă este constatarea abaterii. Se va întocmi fie o sesizare, fie o notă/referat de constatare. - Se numeşte o comisie de disciplină printr-o decizie de numire (se va regăsi şi în Regulamentul intern). - Se vor aduce probe ale săvârşirii abaterii: declaraţii semnate de martori, dovezi de instruire şi luare la cunoştinţă, dispoziţii de lucru, proceduri interne. - Convocarea la cercetarea prealabilă va cuprinde: obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Convocatorul trebuie să conţină semnătura de primire a angajatului/confirmare poştală/proces-verbal de refuz de semnare a convocării. - La cercetarea prealabilă se consemnează apărările salariatului, probele şi motivaţiile furnizate şi dacă a fost asistat de către un reprezentant sindical. Documentul constatator este procesul verbal al comunicării cu salariatul, ...

continuare →

Unele neajunsuri ale legislaţiei fiscale

În baza actualelor prevederi legale, în cazul în care un contribuabil se înregistrează cu contribuţii şi/sau cu impozite cu reţinere (stopaj) la sursă restante la plată, organele fiscale sunt obligate să aplice următoarele sancţiuni: 1) să calculeze majorări/dobânzi fiscale; 2) să calculeze penalităţi; 3) să aplice amenzi; 4) să întocmească sesizări penale (pe care să le înainteze la Parchet); 5) să aplice alte sancţiuni dintre cele prevăzute prin „Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor”. Cum numărul contribuabililor (în special în condiţiile crizei actuale) care se înregistrează cu restanţe la plata obligaţiilor fiscale este destul de mare, este uşor de înţeles mulţimea de sancţiuni pe care le au de aplicat, de urmărit, de încasat, de executat etc. organele fiscale. Dintre aceste sancţiuni, numai calculul de majorări / dobânzi fiscale şi de penalităţi se face corect, complet, fără erori şi fără scăpări. Sancţiunile fiscale, cu sesizări penale, prevăzute prin ...

continuare →