15 Decembrie, 2019

Ce pedepse se riscă în cazul refuzului de a reface documentele contabile pierdute, sustrase sau distruse?

Într-un material anterior am prezentat aspectelor referitoare la refacerea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse, respectiv prevederile legale existente şi ce trebuie să facem în astfel de situaţii. Continuăm astăzi cu refuzul de refacere a documentelor contabile – cum este reglementată prin lege această infracţiune şi ce pedepse se aplică.1. Răspunderea materialăPentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc răspunderi materiale, care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective.Găsirea ulterioară a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de revizuire a sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii. În cazul găsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces-verbal, şi se păstrează împreună cu procesul-verbal în dosarul de reconstituire.Conducătorii unităţilor vor lua măsuri pentru asigurarea înregistrării şi evidenţei curente a tuturor lucrărilor întocmite, primite sau expediate, stabilirea şi evidenţa responsabililor de păstrarea acestora, evidenţa tuturor reconstituirilor de documente, precum şi pentru ...

continuare →

Contravenţiile din trafic: ce trebuie să ştim despre amenzi?

În materialul de faţă vom prezenta informaţii de interes general referitoare la contravenţiile din trafic, respectiv amenzile date şoferilor în cazul nerespectării prevederilor legale, punctând aspectele privind termenul de plată a amenzilor şi procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei. * Este legală trimiterea proceselor verbale de constatare a contravenţiei prin poştă ? DA. Constatarea contravenţiilor se poate face şi fără oprirea contravenientului, precum şi în lipsa acestuia, dacă săvârşirea contravenţiilor este probată cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea poliţiei. În aceste situaţii, procesul-verbal se comunică de către agentul constatator, prin poştă, în termen de cel mult o lună de la data încheierii. * Care este termenul de plată a amenzilor ? Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în ...

continuare →