20 Ianuarie, 2020

Ce reţinem din impozitarea salariaţilor aflaţi în detaşare?

Avem în vedere, în această materie, dispoziţiile din Codul fiscal, prevăzute la articolele 57 şi 59, precum şi Normele de aplicare, cu recentele modificări aduse prin H.G. nr. 84/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 136 din 14.03.2013.Art. 57 Cod fiscal prevede, la alineatul (2) litera a) că impozitul lunar se determină la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.În ce priveşte obligaţiile declarative, potrivit art. Art. 59 Cod fiscal, astfel cum este în vigoare de la 1 ianuarie 2012, în temeiul modificărilor aduse prin O.G. nr. ...

continuare →

Ce modificări a adus noul salariu mediu pe economie?

O modificare cu impact major asupra activităţii unei societăţi, dar nu numai, este modificarea salariului mediu pe economie de la 2.117 lei la 2.223 lei  prin Legea bugetului asigurărilor sociale nr.6/2013.Creşterea cu 106 lei a salariului mediu pe economie a atras după sine o serie de majorări:1. Cuantumul ajutorului de deces în cazul salariatului sau pensionarului este conform art. 17, alin. a) din Legea nr.6/2013 în suma de 2.223 lei.2. Cuantumul ajutorului de deces în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, conform aceluiaşi articol, la alin. b), este în suma de 1.112 lei. Condiţia acordării ajutorului de deces în cazul unui membru de familie este acea ca respectiva persoană să se afle în întreţinerea titularului la data decesului.Sursa foto: Lege5.ro3. Conform art. 296^22, lit.(1), din Codul Fiscal, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de ...

continuare →

Începând de astăzi, salariul minim este de 750 de lei

Conform Hotărârii Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 februarie 2013, valoarea salariulului minim se stabilește la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră. Această majorare implică o creşte valorică a salariului minim brut pe economie cu 50 de lei, valoarea anterioară datei de 1 februarie fiind de 700 lei. O a doua tranşă de majorare va avea loc începând cu data de 1 iulie 2013, când salariul de bază minim brut pe țara garantat în plată se stabilește la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră. Prin actul normativ se mai reglementează şi aspectul potrivit căruia, pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit ...

continuare →

Propuneri de modificare a Codului Muncii

Blocul Naţional Sindical a lansat un proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii, simultan cu o campanie naţională de strângere de semnături în vederea înaintării acestuia către Parlament. În viziunea reprezentanţilor BNS, proiectul implică abrogări, reformulări, reveniri la texte iniţiale şi propuneri de texte noi, care au rolul de a echilibra relaţia dintre angajat şi angajator, punând legislaţia muncii din România în acord cu prevederile Constituţiei, cu directivele europene, convenţiile OIM şi prevederile Cartei Sociale Europene Revizuite. Dintre multiplele modificări propuse în cadrul proiectului, vi le prezentăm în acest articol pe cele referitoare la perioada de probă, modificările la CIM, contractul individual de muncă pe perioadă determinată, clauza de neconcurenţă, delegare şi detaşare. Modificările la contractul individual de muncă Angajatorul are obligaţia de a comunica în scris salariatului propunerea de modificare a contractului individual de muncă. Acesta din urmă are, la rândul său, obligaţia de a comunica în scris răspunsul ...

continuare →