18 Ianuarie, 2020

Ministerul Muncii a publicat proiectul pentru creșterea salariului minim

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a afișat, pe pagina de internet, proiectul de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Proiectul prevede ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 2.230 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2020, față de 2.080 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 7,2 % față de luna decembrie 2019. ...

continuare →

Studiu de caz- Plata salariului pe durata timpului în care s-a prestat munca exonerează angajatorul de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat?

Prin cererea înregistrată sub nr. 591/114/2009 reclamantul I.B. a chemat în judecată pe pârâta SC „ G. „ SRL Buzău solicitând obligarea acesteia la plata drepturilor salariale pentru lunile septembrie , octombrie , noiembrie 2008 , în cuantum de 4200 lei , actualizate cu rata inflației la data plații şi cu dobânda legală , la 1252,48 lei reprezentând diferența dintre salariul de încadrare şi timpul efectiv lucrat (ore suplimentare) în perioada iulie –octombrie 2008 , 1400 lei sumă echivalentă perioadei de preaviz prevăzută de Codul Muncii şi Contractul individual de muncă , cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că, în perioada 01.06.2008 – 05.12.2008, a fost salariatul pârâtei conform contractului de muncă înregistrat la ITM sub nr. 1038/306348/2008.Prin dispoziția nr. 333/2008, i s-a comunicat că la data de 22.12.2008 i s-a desfăcut contractul de muncă în temeiul art. 65 din Codul Muncii, fără să-i fi acordat preavizul ...

continuare →