17 Noiembrie, 2019

Absolvenţii de învăţământ superior ar putea fi obligaţi să efectueze stagii de adaptare profesională

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superior, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ prevede ca, pentru asigurarea unei tranziţii eficiente între ciclul educaţional şi activitatea pe piaţa muncii, absolvenţii de învăţământ superior să efectueze stagii de adaptare profesională, în baza unui contract, pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, la finalul căreia sunt supuşi unei evaluări. Perioada de stagiu se poate organiza la debutul în profesie, o singură dată după fiecare formă de învăţământ de nivel superior absolvită în condiţiile legii şi se desfăşoară pe baza unui program aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Perioada de stagiu, a cărei durată este cuprinsă între 6 şi 12 luni, poate fi întreruptă în situaţia suspendării contractului de adaptare profesională ...

continuare →