9 Decembrie, 2019

Cum a evoluat salariul de bază minim brut în România ultimilor 14 ani?

Pe parcursul ultimilor 14 ani, valoarea salariului de bază minim brut în România a avut partea de un trend general ascendent, cea mai mare creştere înregistrându-se la începutul anului 2008, când salariul minim a urcat de la 390 la 500 de lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 1766/2005.* Evoluţia salariului de bază minim brut în perioada 2000-2013Potrivit reglementărilor din Codul Muncii (cap. II, art. 164 – 165), salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor.În primul rând trebuie să menţionăm faptul că peste două săptămâni (de la 1 iulie a.c.) se va aplica cea de-a doua tranşă de majorare salarială, de la 750 la 800 de lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 23/2013, aşa că în cele ce urmează vom lua ca valoare finală pentru acest an suma de 800 de lei.În baza ...

continuare →

Absolvenţii de învăţământ superior ar putea fi obligaţi să efectueze stagii de adaptare profesională

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superior, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ prevede ca, pentru asigurarea unei tranziţii eficiente între ciclul educaţional şi activitatea pe piaţa muncii, absolvenţii de învăţământ superior să efectueze stagii de adaptare profesională, în baza unui contract, pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, la finalul căreia sunt supuşi unei evaluări. Perioada de stagiu se poate organiza la debutul în profesie, o singură dată după fiecare formă de învăţământ de nivel superior absolvită în condiţiile legii şi se desfăşoară pe baza unui program aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Perioada de stagiu, a cărei durată este cuprinsă între 6 şi 12 luni, poate fi întreruptă în situaţia suspendării contractului de adaptare profesională ...

continuare →

Proiect de lege pentru modificarea OUG privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială. Potrivit notei de fundamentare, proiectul de lege a fost realizat pentru a asigura salaraţilor care urmează să fie concediaţi un climat de protecţie socială, precum şi pentru „ a preîntâmpina iminenţa unor tensiuni sociale”. Ce cuprinde proiectul de lege? Printre prevederile proiectului de act normativ se numără acordarea unei derogări de la dispoziţiile art. 39 alin. 1, respectiv ale art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, iniţiatorul proiectului de act normativ propune ca indemnizaţia de şomaj să fie prelungită cu 4 luni, pentru persoanele ale căror raporturi de muncă încetează până la data de 30 iunie 2015. De asemenea, acelaşi iniţiator ...

continuare →

Proiect de Hotărâre al MMFPS privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în rubrica « Proiecte în dezbatere » este publicat un proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Potrivit proiectului de act normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră. De asemenea, în proiectul de Hotărâre este specificat faptul că, pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit mai sus. În acelaşi timp, stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la ...

continuare →