8 Decembrie, 2019

Proiect de Hotărâre al MMFPS privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în rubrica « Proiecte în dezbatere » este publicat un proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Potrivit proiectului de act normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră. De asemenea, în proiectul de Hotărâre este specificat faptul că, pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit mai sus. În acelaşi timp, stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la ...

continuare →