22 Ianuarie, 2020

Dreptul de preempţiune pentru salariaţi la cesiunea unei farmacii

Cererea de decizie preliminară sintetizată mai jos privește interpretarea reglementărilor aplicabile din TFUE și din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”). Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între AV și BU, pe de o parte, și municipalitatea Bernareggio, Italia, pe de altă parte, cu privire la decizia de atribuire a dreptului de proprietate asupra unei farmacii municipale unui farmacist care este salariat al acesteia din urmă pe baza exercitării dreptului său de preempțiune prevăzut de dreptul național ...

continuare →

MEMENTO: Munca de noapte

Marea majoritate a angajaţilor lucrează în timpul zilei, însă pentru cei care îşi desfăşoară activitatea pe durata nopţii, au fost prevăzute în Codul muncii o serie de reglementări legale specifice. Acestea sunt necesare... ...

continuare →

Ce drepturi au salariaţii la transferul întreprinderii

Mai jos găsiţi trimiteri la reglementările din Codul muncii care fac aplicare foarte succintă la normele comunitare în materie, motiv pentru care prezentăm şi dispoziţii util de reţinut din Directiva nr. 23/2001. Codul munciiÎn capitolul privitor la protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia, Codul muncii prevede că salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar. Cedentul şi cesionarul au obligaţia de a informa şi de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, ...

continuare →