22 Ianuarie, 2020

Studiu de caz – CIM fictiv. Care este răspunderea salariatului într-o astfel de situație?

Prin cererea de chemare în judecata reclamanta A., prin Primar B. a solicitat obligarea pârâtului C. la restituirea salariului încasat de acesta pe întreaga perioadă contractuală menţionată, justificat de lipsa prestării muncii prevăzute în contractul individual de muncă (CIM), conform atribuţiilor detaliate în fişa postului. ...

continuare →