13 Decembrie, 2019

Cum stabileşti categoria de poluare, în scopul achiziţionării rovignetei

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 15/2002 şi a normelor metodologice de aplicare ale acesteia, date de O.M.L.P.T.L. 1433/2002 începând cu 01.01.2005 pentru toate tipurile de autovehicule omologate în România se plăteşte de către proprietarii acestora un tarif de utilizare a infrastructurii de transport rutier – rovignetă. Conform actelor normative enunţate mai sus, pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa total maximă autorizată de peste 12 tone inclusiv, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcţie de numărul de osii ale autovehiculului şi de emisiile poluante. În acelaşi timp, pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa total maximă autorizată sub 12 tone şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa total maximă autorizată, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcţie de tipul autovehiculului şi de emisiile poluante. În ceea ce priveşte gradul de poluare chimică, el este ...

continuare →