28 Ianuarie, 2020

Protecţie împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Un proiect de hotărâre de Guvern, iniţiat de MMFPS prevede modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006  privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici. Proiectul de act normativ a fost elaborat în scopul transpunerii integrale a Directivei 2009/161/UE de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 338 din 19 decembrie 2009. Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 reprezintă rezultatul adoptării şi implementării strategiilor de evaluare şi de reducere a riscurilor prezentate de substanţele periculoase, la nivel comunitar. Rezultatele ultimelor cercetări din domeniu cu privire la efectele unor substanţe periculoase asupra organismului uman, au condus la necesitatea stabilirii sau a revizuirii, după caz, a valorilor-limită de ...

continuare →