19 Octombrie, 2019

Un nou proces colectiv stă să izbucnească: Rezilierea contractelor de arendă de la 1 ianuarie

După cum știți, de la 1 ianuarie 2014 se liberalizează cumpărarea de terenuri agricole de către străini. Există un proiect de lege al ministerului agriculturii, dar acesta cu siguranță nu va intra în vigoare până atunci. Care va fi prima reacție a oamenilor proprietari de terenuri agricole? Să își retragă terenurile date în arendă și să le vândă. Cum pot rezilia acest contract de arendă?  1. Dacă arenda este făcută pe durată nedeterminată - se poate face oricând.Dacă durata nu este determinată, arendarea se consideră a fi făcută pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul. 2. Când s-a schimbat destinația terenului Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.Aici trebuie făcută o ședință de informare și apoi cerere de chemare în ...

continuare →