16 Decembrie, 2019

Ghid de aplicare privind calcul impozitului pe profit aferent anului 2012. Schema de calcul a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2012

Materialul de faţă abordează aspectele referitoare la calculul impozitului pe profit aferent anului 2012, descriind o serie de tehnici privind completarea formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi oferind acces la schema de calcul a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2012. Astfel, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 27/12/2012, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Actul normativ aduce dispoziţii noi pentru - formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs; - formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04; - formularul 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv; - formularul 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03; - formularul 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05; De reţinut este ...

continuare →

ANAF propune modificarea formularului 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit” şi a altor trei formulare fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ vizează modificarea unor aspecte referitoare la o serie de formulare fiscale, necesară ca urmare a prevederilor Codului fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013. Se prevede actualizarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în prezent pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cât şi a instrucţiunilor de completare a acestora. Consultă integral proiectul de ordin! Click aici! Astfel, primele modificări se referă la formularul 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, respectiv instrucţiunile privind modul de declarare şi stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013, precum ...

continuare →