17 Noiembrie, 2019

O nouă taxă specială pentru exploatarea resurselor naturale

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de ordonanţă de urgenţă privind instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei. Astfel, operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară activităţi de exploatare şi extracţie a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, sunt obligaţi la calculul, declararea şi plata unei taxe speciale. În cadrul proiectului de act normativ se prevede că activităţile care intră sub incidenţa acestei taxe sunt: - exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), - extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510), - extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), - extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610), - extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710), - extracţia minereurilor de uraniu şi toriu (cod CAEN 0720), - extracţia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729) - alte activităţi extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, ...

continuare →

Pledoarie pentru o mai bună gestionare a resurselor naturale neregenerabile

Asociaţia Oamenilor de Afaceri (AOAR) îşi declară preocuparea constantă pentru buna gospodărire a resurselor naturale neregenerabile, venind, în acest scop cu o serie de propuneri pe care le face publice printr-un comunicat de presă din 27 aprilie a.c. AOAR a solicitat constant în ultimii ani autorităţilor competente şi Guvernului, să examineze câştigurile ce revin statului din exploatarea bogatelor şi variatelor resurse naturale neregenerabile, resurse mult mai bogate decât cele deţinute de alte state. AOAR a făcut publică poziţia sa privind nivelurilor extrem de mici obţinute de stat ca urmarea a exploatării acestor bogăţii naturale, situaţie şi mai greu de acceptat într-o perioadă în care deţinerea acestor bogăţii ar trebui să contribuie, prin taxele şi impozitele legale percepute la niveluri internationale, la atenuarea situaţiei financiare precare a ţării. AOAR constată că, în mod public, analişti şi oficiali români consideră că nu are nici o importanţă faptul că România, faţă de alte ...

continuare →