25 Ianuarie, 2020

Ce prevede legea pentru plăţile privind timbrul de mediu? Cererea de restituire şi numărul de evidenţă a plăţii

După publicarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, au apărut şi reglementări subsecvente din care semnalăm, mai jos, pe cele referitoare la evidenţa plăţii.* Mai întâi, să amintim că, potrivit O.U.G. nr. 9/2013, în cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată. Procedura este stabilită prin normele metodologice de aplicare ordonanţei de urgenţă. Cuantumul sumei rezultate ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, titlu de taxă pe poluare pentru ...

continuare →

Prelungirea termenului pentru adoptarea unei legislaţii adecvate privind restituirea proprietăţilor

Premierul Victor Ponta a anunţat astăzi, 20 martie 2013, solicitarea de prelungire a termenului pentru adoptarea unei legislaţii adecvate privind regimul restituirii proprietăţilor. Potrivit declaraţiilor susţinute de premier la sfârştul întâlnirii cu secretarul general al Consiliului Europei (CoE), Thorbjorn Jagland, perioada de prelungire a termenului, stabilit iniţial pentru 12 aprilie, va fi de de trei săptămâni, maximum o lună.Acesta a adăugat că în cursul lunii aprilie responsabili din Guvernul României vor fi la Strasbourg şi vor discuta cu specialiştii Curţii Europene, în aşa fel încât forma finală a legii să fie conformă cu standardele acestei structuri.  “Vom face către Curte o cerere oficială în acest sens, iar responsabilii Guvernului României, începând de săptămâna viitoare, vor fi în contact direct la Strasbourg cu specialiştii Curţii. Important e ca soluţia finală adoptată să fie o soluţie bună şi o soluţie conformă cu practica Curţii Europene”, a subliniat primul-ministru. Pe 14 martie, în debutul ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 231/2013 privind Procedura şi condiţiile de restituire a accizei şi a TVA aferente produselor din magazinele duty-free

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 231/2013 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104 din 21.02.2013 (M.Of. 104/2013) Intrat în vigoare la: 21 februarie 3013 În temeiul prevederilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 145-1471 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Art. 1. – Se aprobă Procedura şi condiţiile de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele ...

continuare →

NOUTĂŢI: restituirea accizei și a TVA aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

În materialul de faţă vă prezentăm procedura şi condiţiile de restituire a accizei și a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free. Aceeste reglementări au fost introduse prin Ordinul MFP nr. 231/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 104 din 21 februarie 2013 * Restituirea accizei Pentru mărfurile comunitare comercializate prin magazinele duty-free, accizele plătite pot fi restituite la cererea operatorului economic. În acest sens, operatorul economic va depune trimestrial, până pe data de 25 inclusiv a lunii imediat următoare expirării trimestrului, o cerere la autoritatea fiscală competentă potrivit art. 32 sau 36 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de următoarele documente: - copia documentului care atestă plata accizelor la bugetul de stat, pentru produsele accizabile eliberate pentru consum de operatorul economic care solicită restituirea; - copia documentului privind punerea în liberă circulație în România a produselor ...

continuare →

Cum este folosită restituirea taxei pe poluare pentru fraudarea bugetului de stat

Cum se explică faptul că devin tot mai frecvente cazurile în care se admit cheltuieli de judecată (care sunt constituite în cea mai mare parte din onorariul avocatului), pentru un singur caz de restituire a taxei: 1) în sumă de 2.000 – 3.000 de lei, şi chiar mai mult? 2) mai mari faţă de nivelul taxei pe poluare admisă a fi restituită? Nu cumva gravele neajunsuri legislative existente în prezent în restituirea taxei pe poluare oferă posibilitatea folosirii restituirii taxei pe poluare pentru fraudarea bugetului de stat? Răspunsul la această întrebare rezultă din cele ce urmează. Este cunoscut faptul că, în condiţiile actuale, restituirea taxei pe poluare se face automat, singura condiţie este de a se întreprinde procedura legală. Pe de altă parte trebuie avut în vedere că nu există nicio reglementare care să limiteze cheltuielile de judecată. În aceste condiţii, foarte uşor şi fără nici un risc, cererile îndreptăţite ...

continuare →

Cum se restituie CASS-ul

Prin ordinul comun nr. 772/163/198 emis de miniştrul finanţelor publice, preşedintele CNAS şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, a fost aprobată Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 30 mai a.c. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 stabilea măsurile de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei. Potrivit normelor aprobate prin recentul ordin, restituirea se va ...

continuare →

“Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie”

Obligaţia este prevăzută în art. 256 alin. (1) din Codul muncii, în cuprinsul titlului XI privind răspunderea juridică, şi anume cu privire la răspunderea patrimonială. În speţa la care ne referim, s-a pus problema de a şti dacă dispoziţiile textului de lege se aplică salariatului care a obţinut sume compensatorii ca urmare a concedierii colective, concediere ce a fost ulterior constatată de instanţa de judecată ca fiind nelegală. ● De principiu, şi într-o perspectivă extinsă, răspunderea patrimonială priveşte atât pe angajator cât şi pe angajat. Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente. Pe de altă ...

continuare →