20 Ianuarie, 2020

Restituirea TVA în cazuri ocazionale

Procedura analizată astăzi s-ar aplica la un caz în care o persoană impozabilă din România facturează cu TVA bunuri către o entitate fără scop patrimonial, recunoscută ca atare, ce transportă aceste bunuri în afara Uniunii Europene... ...

continuare →

Restituirea vechii taxe auto pentru maşini se face după o nouă Procedură

Aprobată prin ordin comun al ministrului mediului şi al finanţelor nr. 682/1154/2016, Procedura priveşte restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive.Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr. 274/2016, în care găsiţi şi ordinul nr. 226/2051, al celor doi miniştri, prin care este abrogat Ordinul nr. 490/407/2013, de aprobare a procedurii anterioare.Procedura se referă la:sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia;valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule.Restituirea taxeiReamintim că încadrarea diferită – taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa ...

continuare →