21 Ianuarie, 2020

Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar

Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România din 14.09.2015, adoptată prin Ordinul MECS nr. 5231/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 700 din 17 septembrie 2015 ...

continuare →

UPDATE: Care sunt cele trei nume propuse pentru funcţia de judecător – reprezentant al României la CEDO?

Ministerul Justiţiei a anunţat astăzi numele celor trei candidaţi care au fost selectaţi pentru ocuparea postului de judecător – reprezentant al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după susţinerea interviurilor. Propunerile înaintate de Comisia de selecţie sunt: Bianca Andrada Guţan, Iulia Antonella Motoc, Florin Streteanu.Potrivit comunicatului emis de MJ, pe lista de rezervă a fost selecţionat domnul Tudor Pantîru.Cele două liste au fost înaintate Guvernului, spre aprobare şi transmitere către Parlament. Lista principală se va înainta Consiliului Europei de către Guvern, după obţinerea avizului comisiilor juridice şi pentru drepturile omului din Senat şi Camera Deputaţilor, reunite în şedinţă comună.Judecătorul român la CEDO va fi ales de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, dintre cei trei candidaţi propuşi de Guvernul României.* Dintre ce candidaţi s-a ales?La începutul acestei săptămâni, Ministerul Justiţiei a aunţat numele celor şapte persoane înscrise iniţial: Cristina Coteanu (doctor în drept, fost secretar de stat în Ministerul ...

continuare →

Reprezentanţii României la CEDO: Astăzi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor

Persoanele interesate de ocuparea funcţiei de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) îşi mai pot depune dosarele de candidatură astăzi, 7 iunie, procedura de înscriere luând sfârşit la finalul acestei zile. Mandatul actualului reprezentant al României la CEDO (Corneliu Bîrsan) expiră în decembrie, iar Bucureştiul are obligaţia de a trimite trei noi propuneri până pe 26 iulie. Dosarele de candidatură se depun la Ministerul Justiţiei la secretariatul cabinetului ministrului justiţiei  (etaj 1, camera 7), în format hârtie şi electronic (CD) sau la adresa de email cedo@just.ro, cu confirmare de primire.* Ce condiţii trebuie să îndeplinească candidaţii?Potrivit reglementărilor legislative la nivel european, îşi pot depune candidatura persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:au vârsta sub 70 de ani;se bucură de înaltă prestanţă morală şi civică;întrunesc condiţiile de exercitare a unor înalte funcţiuni judiciare sau sunt jurişti cu reputaţie profesională recunoscută;au experiență în domeniul drepturilor omului;cunosc în mod activ cel puţin una dintre cele două ...

continuare →

Modificări la lista instituţiilor care fac parte din Comitetul privind obligaţiile României din acordurile cu instituțiile financiare internaționale

Lista ministerelor și instituțiile administrației centrale care fac parte din Comitetul interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligațiilor ce revin României din acordurile cu instituțiile financiare internaționale a fost modificată printr-un act normativ recent. Conform noilor dispoziţiilor legale, din cadrul listei a fost exclus Institutul Naţional de Statistică (INS) şi au fost introduse Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Ministerul Justiţiei (MJ). De asemenea, au fost actualizate şi denumirile ministerelor şi instituţiilor, conform ultimelor modificări realizate la sfârşitul anului trecut prin măsurile de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (OUG nr. 96/2012). În Monitorul Oficial nr. 99 din 19 februarie 2013 a fost publicată Decizia nr. 122/2013 privind modificarea și completarea Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înființarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligațiilor ce revin României din acordurile cu instituțiile financiare internaționale În cadrul actului normativ este prevăzută, în primul rând, lista ministerelor și instituțiilor administrației publice centrale care fac parte ...

continuare →