20 Septembrie, 2019

Repartizarea trimestrială a dividendelor, adoptată de deputaţi. Reguli privind situaţiile financiare interimare

Astfel, în Legea contabilităţii nr. 82/1991 se introduce prevederea conform căreia repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociați se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar... ...

continuare →