21 Ianuarie, 2020

Contabilizarea unei reparaţii la un echipament tehnologic

În cazul unor reparaţii care se efectuează la echipamentele tehnologice, cum pot şti care cheltuieli sunt adăugate la valoarea imobilizărilor respective şi care nu? Mulţumesc. Oana Ionescu (Arad). 1. Conform reglementărilor contabile IFRS, cheltuieli ulterioare sunt reglementate prin IAS 16 “Imobilizări corporale”. Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se capitalizează în valoarea contabilă a activului, atunci cînd este probabil ca firma să beneficieze de avantaje economice viitoare mai mari decât nivelul de performanţă prevăzut iniţial. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie evidenţiate în contul de profit şi pierdere. Înregistrările în contabilitate conform IAS 16 „Imobilizări corporale” 2131 Echipamente tehnologice = % 302 Materiale consumabile 421 Personal salarii datorate 2813 Amortizare 401 Furnizori 2. Conform reglementărilor contabile RAS, cheltuieli ulterioare sunt reglementate prin punctele 106 – 108 din OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în ...

continuare →