23 August, 2019

De ce nu încă o taxă? Pentru posesorii de domenii „.ro”

Posesorii de domenii „.ro” ar putea plăti o taxă de înregistrare şi una anuală de reînnoire, ale căror valori vor fi stabilite la propunerea Registrului național RoTLD din ICI București, care gestionează cele 700.000 de pagini web din România, prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.Proiectul de hotărâre privind înregistrarea numelor de domenii „.ro” reglementează, printre altele, modificarea taxei unice pentru înregistrarea domeniilor „.ro” în taxă anuală, ce poate fi plătită o dată pe an sau în avans pentru maxim 2 ani.Pentru numele de domenii existente, înregistratorii au obligaţia reînnoirii acestora în termen de maxim 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului.Însă pentru numele de domenii înregistrate în ultimele 24 de luni, reînnoirea se face în momentul în care dreptul de folosinţă a numelui de domeniu este egal cu 24 luni, pe considerentul că taxa se poate plăti pentru 2 ani în avans.Conform notei de fundamentare conexe proiectului de ...

continuare →

Cum depunem electronic declaraţiile fiscale? (II) Reînnoirea certificatului digital calificat şi revocarea accesului

Într-un articol publicat ieri am început prezentarea modalităţii de depunere electronică a declaraţiilor fiscale, accentul căzând pe redarea succintă a principalelor etape de urmărit şi certificatul digital calificat. În materiul de astăzi vom continua cu informaţiile referitoare la reînnoirea certificatului digital calificat şi revocarea accesului la serviciul de depunere online.* Reînnoirea certificatului digital calificatÎn cazul în care certificatul digital a fost reînnoit, nu mai este necesară depunerea de acte suplimentare. Descărcaţi documentul de confirmare la această adresă.Completaţi documentul de confirmare, aplicaţi semnătura dvs. digitală şi trimiteţi acest fişier prin e-mail la firma care v-a eliberat certificatul. Aceasta va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail documentul confirmat.Accesaţi portalul ANAF, pagina Declaraţii electronice, meniul Reînnoire certificate calificate şi transmiteţi documentul de confirmare. Veţi primi un e-mail anunţându-vă că noul număr al certificatului a fost introdus în baza de date a ANAF.Această ...

continuare →

Dreptul Uniunii Europene despre reînnoirea contractelor de muncă pe durată determinată

Prin Hotărârea pronunţată în cauza C-586/10 Bianca Kücük, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că reînnoirea contractelor de muncă pe durată determinată poate fi justificată prin nevoia de a efectua o înlocuire şi în condiţiile în care această nevoie este frecventă sau chiar permanentă. Aceasta fiind poziţia de principiu, Curtea afirmă totodată dreptul de a se verifica dacă aceste contracte succesive pe durată determinată nu sunt folosite abuziv, ținând seama de numărul şi de durata lor cumulată. Dreptul Uniunii, care pune în aplicare un acord-cadru încheiat de partenerii sociali europeni cu privire la munca pe durată determinată, consideră că contractele de muncă pe durată nedeterminată constituie forma generală a raporturilor de muncă. Prin urmare, statele membre sunt obligate să ia măsuri de prevenire a oricărei utilizări abuzive a contractelor de muncă pe durată determinată, succesive. În cadrul acestor măsuri, ele pot stabili, între altele, „motive obiective”, care pot justifica reînnoirea ...

continuare →