21 Februarie, 2018

GDPR: Deadline pentru Regulamentul european pentru protecţia datelor personale, 25 mai

În sprijinul persoanelor fizice, facilitator pentru concurenţa corectă în mediul de afaceri, noul Regulament trebuie cunoscut pentru a fi aplicat cu începere de la 25 mai. În 24 ianuarie, Comisia Europeană a transmis o comunicare către Parlamentul ... ...

continuare →

Regulament nou pentru recepţia construcţiilor

Prin hotărârea de Guvern nr. 343/2017  a fost aprobat un nou Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, fiind astfel înlocuit regulamentul anterior, aprobat prin H.G. nr. 237/1994. Publicat în Monitorul oficial nr. 406/2017, din 30 mai, Regulamentul va intra în vigoare la 29 iulie, iar câteva precizări tranzitorii din hotărâre sunt de reţinut :procedura modificată nu se aplică construcţiilor pentru care recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală, se află în desfăşurare la data intrării în vigoare a recentei hotărâri de Guvern;în cazul în care recepţia la terminarea lucrărilor a fost efectuată conform prevederilor Regulamentului până la data intrării în vigoare a H.G. nr. 343/2017, iar comisia de recepţie a recomandat admiterea recepţiei cu obiecţii, sunt considerate neconformităţi acele obiecţii neremediate în termenele convenite. În acest caz, recepţia finală se realizează potrivit prevederilor regulamentului, iar neconformităţile neremediate determină suspendarea procesului de recepţie finală, aplicându-se noile prevederi referitoare ...

continuare →