23 Octombrie, 2019

BNR a aprobat Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat în şedinţa din data de 28 octombrie 2011 Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice. Care este rolul Regulamentului?  Regulamentul urmăreşte să echilibreze acordarea de credite noi în monedă naţională faţă de cele în valută, ceea ce va duce la consolidarea stabilităţii financiare. De asemenea, va fi asigurată proactiv capacitatea debitorilor neacoperiţi la riscul valutar de a-şi onora obligaţiile de restituire a împrumuturilor contractate. În acelaşi timp, se are în vedere reflectarea cu acurateţe în preţurile serviciilor financiare a riscurilor pe care acordarea de credite în valută către debitorii neprotejaţi faţă de riscul valutar le impune atât pentru aceştia, cât şi pentru băncile comerciale creditoare. Totodată, Regulamentul îi obligă pe creditori să definească unele criterii mai exigente pentru acordarea creditului de consum în valută, însă nu afectează accesul la creditele în valută pentru care atât destinaţia, cât şi garanţiile aferente sunt ...

continuare →