21 Septembrie, 2019

Reglementări recente privind contravenţiile

Mai jos găsiţi câteva modificări la reglementarea privind contravenţiile, cu implicaţii asupra operatorilor economici, acte prin care au fost aprobate derogări, precum şi decizii ale Curţii Constituţionale pe texte din reglementare criticate ...

continuare →

Se modifică unele reglementări contabile!

Ministerul Finanţelor Publice a făcut public proiectul unui ordin prin care urmează să se modifice Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul MFP nr. 3.055/2009  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.Proiectul este postat pe site-ul MFP din 5 noiembrie.Iată câteva din principalele domenii în care se vor aplica modificări.Dispoziţii generale privind situaţiile financiare anualeDespre sediile permanente: Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii. Noutatea o constituie completarea potrivit căreia în situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, ...

continuare →