22 Septembrie, 2019

Reglementări modificate privitoare la aplicarea Codului civil

Recenta Lege nr. 60/2012, de aprobare cu modificări şi completări a Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2011, a adus amendamente la mai multe acte normative, majoritatea fiind prezentate, detaliat, la rubrica de STIRI Legestart în zilele trecute. Vă propunem, în cele ce urmează, să abordăm principalele modificări şi completări care vizează Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Reamintim că Legea nr. 60/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr.255/2012 şi a intrat în vigoare la data de 20 aprilie a.c. Semnalăm principalele amendamente aduse de această lege la Legea nr. 71/2011. ● În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului. Cu toate acestea, nu se va folosi termenul de “comerciant” dacă este vorba despre reglementările din: ...

continuare →

Reglementări contabile modificate

Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c. pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii şi a altor acte normative incidente. Legea contabilitaţii nr.82/1991 urmează să fie republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare. Modificările aprobate prin ordonanţa de urgenţă au fost determinate de: - angajamentele asumate de România de a adopta cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) de către sistemul bancar, în vederea aplicării acestora de la începutul anului 2012. În acest context,  pe de o parte, au fost necesare modificări şi completări pentru armonizarea legii contabilităţii astfel încât să se asigure cadrul legal aplicării IFRS şi, pe de altă parte, se creează premisele pentru actualizarea, în timp util, a celorlalte reglementări secundare incidente; - aplicarea de la 30 aprilie a.c., a noii legislaţii în materia serviciilor de plată, de către instituţiile emitente ...

continuare →