9 Decembrie, 2019

Contabilizarea veniturilor din subvenţii de exploatare

Veniturile din subvenţii de exploatare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente ...

continuare →