19 Iunie, 2018

Legislaţie: Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013 (OUG nr. 50/2013) privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 03.06.2013 (M. Of. 320/2013).În vigoare de la 03.06.2013Luând în considerare necesitatea fluidizării activităţilor economico-financiare a operatorilor economici, care, deşi sunt viabili din punct de vedere economic, întâmpină dificultăţi în achitarea obligaţiilor fiscale din lipsă de lichidităţi,având în vedere problemele întâmpinate de operatorii economici care au de încasat sume de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, în privinţa fluxului de lichidităţi,ţinând cont de prioritatea obiectivului de creştere a performanţei colectării veniturilor bugetare în cadrul căruia un rol important revine şi măsurilor de constrângere pentru neconformarea la plata obligaţiilor fiscale,pentru crearea premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului în sensul reglementării cadrului legal privind calculul accesoriilor creanţelor fiscale astfel încât să se realizeze o diminuare a nivelului penalităţilor ...

continuare →