11 Decembrie, 2019

1 aprilie 2018: Competenţa administrării contribuabililor mijlocii trece de la ANAF regional la ANAF judeţean. Scad costurile contribuabililor.

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 49 din 18 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căreia administrarea... ...

continuare →

Legislaţie: HG nr. 78/2013 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2013 la contractele în transportul feroviar de călători

Hotărârea Guvernului nr.  78/2013 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 21.03.2013 (M.Of. 151/2013).În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. I. -Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.Art. II. -Se aprobă Actul adiţional ...

continuare →