15 Decembrie, 2019

Ce reţinem din modificările făcute la regimul de declarare derogatoriu?

În Monitorul Oficial nr. 194/2013 a fost publicat Ordinul nr. 342/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.Actul normativ analizat astăzi reprezintă o uşoară modificare a regimului de declarare derogatoriu.Modificarea principală se adresează persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi autorizate, iar pentru ca aceştia să obţină un regim derogatoriu, permisiunea li se poate aproba dacă la depunerea cererii către ANAF fac dovada înscrierii inactivităţii temporare.De asemenea, persoanele ce desfăşoară profesii libere, când solicită obţinerea regimului derogatoriu, vor depune o dovadă eliberată de organizaţiile profesionale din care să rezulte suspendarea activităţii.Sursa foto: Lege5.roOrdinul enumeră pentru ce declaraţii se poate obţine regimul de declarare derogatoriu, după cum urmează: a) formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;b) formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;c) formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului ...

continuare →

Regimul veniturilor primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin

Prin amendamentele aduse de Hotărârea Guvernului nr. 84/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 136/14.03.2013, au fost aduse completări la Normele de aplicare a dispoziţiilor din Codul fiscal privind acest subiect. În definirea veniturilor din salarii, Art. 55 din Codul fiscal dispune că sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi altor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor. În cadrul enumerării care urmează, la litera m) a Art. 55 alin. (2) sunt încadrate sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul ...

continuare →