17 Noiembrie, 2019

Mini One Stop Shop: regimul special de TVA pentru serviciile electronice, de telecomunicații, radiodifuziune sau TV

De la 1 ianuarie 2005 au intrat în vigoare prevederile anunțate cu privire la regimul special de TVA pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de companii stabilite în spațiul Uniunii Europene ...

continuare →

TVA: regimul special pentru agenţiile de turism

În scopuri fiscale, prin agenţie de turism se înţelege orice persoană care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediază, oferă informaţii sau se angajează să furnizeze persoanelor care călătoresc individual sau în grup, servicii de călătorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeţi, cămine, locuinţe de vacanţă şi alte spaţii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate şi alte servicii turistice. Agenţiile de turism includ şi tour-operatorii. Serviciul unic. În cazul în care o agenţie de turism acţionează în nume propriu în beneficiul direct al călătorului şi utilizează livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de alte persoane, toate operaţiunile realizate de agenţia de turism, în legătură cu călătoria, sunt considerate un serviciu unic prestat de agenţie, în beneficiul călătorului. În cazul serviciului unic, locul prestării este în România, dacă agenţia de turism este stabilită sau are un sediu fix în România şi ...

continuare →

Scutiri de TVA cu regim special

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2389/2011, publicat în Monitorul oficial nr.597 din 24 august a.c. a fost aprobată Norma privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România. Semnalăm acest act normativ în atenţia furnizorilor de bunuri şi a prestatorilor de servicii, scutite de TVA: - în favoarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de reciprocitate; -  în favoarea organismelor internaţionale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora; -  în favoarea cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru şi a ...

continuare →