17 Iunie, 2019

Modificări la regimul parteneriatului public privat

Reglementarea în materie, Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, a fost recent modificată în contextul notificărilor primite de Guvernul român din partea direcţiei de specialitate a Comisiei Europene în legătură cu anumite contradicţii între actul normativ românesc şi normele europene privind contractele publice. Modificările au fost introduse în regim de urgenţă, prin O.U.G. nr.39 publicată în Monitorul oficial nr. 284 din 21 aprilie 2011. ● Tipuri de contracte. În noua redactare, legea stabileşte clar că parteneriatul public-privat se poate realiza prin contracte de bunuri şi servicii sau prin contracte de lucrări, în condiţiile în care anterior legea avea o formulare generală permiţând “diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de implicare a investitorului”. ● Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt următoarele: - echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, pentru bunuri şi servicii; - echivalentul în lei al sumei de 4.845.000 euro, fără TVA, pentru ...

continuare →