11 Decembrie, 2019

Tratamentul aplicabil rezervelor din reevaluare în cazul contabilităţii unui ONG

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului “Rezerve din reevaluare”, după caz, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din OMFP nr. 1969/2007. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent. Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Reguli contabile Cu ajutorul contului 105 “Rezerve din reevaluare” se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, efectuată conform prevederilor legale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii. Operaţiunile contabile 1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, conform documentelor justificative: % 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” 212 “Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi ...

continuare →

Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale

Angajatorul are obligaţia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi, după caz, lista cuprinzând categoriile profesionale care beneficiază de locuri de muncă în condiţii speciale. Obligaţia este prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 935 din 29 decembrie 2011. Hotărârea, în vigoare de la 1 ianuarie 2012, priveşte stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv locurile de muncă prevăzute în Anexele 2 şi 3 la Lege. Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, definite prin actul normativ, se realizează în baza următoarelor criterii: - existenţa activităţilor şi a unităţilor pentru ...

continuare →

Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale

Angajatorul are obligaţia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi, după caz, lista cuprinzând categoriile profesionale care beneficiază de locuri de muncă în condiţii speciale. Obligaţia este prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 935 din 29 decembrie 2011. Hotărârea, în vigoare de la 1 ianuarie 2012, priveşte stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv locurile de muncă prevăzute în Anexele 2 şi 3 la Lege. Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, definite prin actul normativ, se realizează în baza următoarelor criterii: - existenţa activităţilor şi a unităţilor pentru ...

continuare →