24 Ianuarie, 2020

Cum se recuperează prestaţiile sociale încasate necuvenit?

LegeStart a semnalat, aici, proiectul de ordin comun MFP/Ministerul Muncii prin care MFP urmează să preia executarea silită pentru sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale. Vă propunem să vedem şi care este regimul unor asemenea sume încasate necuvenit. Reglementările se regăsesc în dispoziţiile finale din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dispoziţii care au fost modificate recent, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie anul acesta. • În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabilește în sarcina beneficiarilor obligația de restituire a acestor sume.Recuperarea se prescrie în termenul general de prescripție de 3 ani.Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale constituie titlu executoriu.• În cazul ajutorului de deces plătit ...

continuare →

Recuperarea pierderii fiscale la microîntreprinderi

În legătură cu acest subiect, vă invităm să citiţi sinteza de mai jos cuprinzând precizările aduse prin H.G. nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 136 din 14 martie 2013. Potrivit Art. 26 alin. (1) din Codul fiscal, pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.Sursa foto: Lege5.roExcepţia instituită prin alineatul (5) al aceluiaşi articol dispune că pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea ...

continuare →