21 Noiembrie, 2019

Recuperarea drepturilor de concediu

În ipoteza unui litigiu între un lucrător și angajatorul său cu privire la aspectul dacă lucrătorul are dreptul la un concediu anual plătit, lucrătorul nu poate fi obligat mai întâi să efectueze concediul, înainte de a ști dacă are dreptul de a fi remunerat pentru acest concediu.Un lucrător nu poate fi împiedicat să reporteze și, eventual, să cumuleze, până la momentul în care raportul său de muncă încetează, drepturi la concediul anual plătit neexercitate pentru mai multe perioade de referință consecutive, ca urmare a refuzului angajatorului de a remunera aceste concedii. Acestea sunt concluziile formulate de Curtea de Justiţie a UE, prin Hotarârea din 29 noiembrie, dată ca răspunsuri la întrebările preliminare formulate de o instanţă britanică privind interpretarea articolului 7 din Directiva nr. 88/2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.Această cerere a fost prezentată în cadrul unui litigiu între domnul Conley King, pe de o parte, și fostul ...

continuare →