12 Noiembrie, 2019

Legislaţie: O.G. nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

Ordonanţa Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 05.08.2013 (M.Of. 494/2013).În vigoare de la 08.08.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Art. 1. -Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 22 februarie 2013, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.Art. 2. -(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.Sursa foto: Lege5.ro(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public ...

continuare →

Ce prevede Codul Civil referitor la rectificarea înscrierilor în cartea funciară?

Încheiem seria articolelor referitoare la cartea funciară cu prezentarea informaţiilor legislative din Codul civil care vizează rectificarea înscrierilor în cartea funciară. Astfel, când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situația juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia. Prin rectificare se înțelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară.   Situația juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaștere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declarație dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată împotriva acestuia, prin care s-a admis acțiunea de fond. Acțiunea de fond poate fi, după caz, o acțiune în anulare, rezoluțiune, reducțiune sau orice altă acțiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic.  În ceea ce privește rectificarea intabulării sau înscrierii provizorii, art. 908, alin (1) din Codul civil prevede că orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii, ...

continuare →