13 Noiembrie, 2019

Producătorii de ambalaje vor eticheta produsele în funcție de reciclare. Ce obligații noi vor avea autoritățile în privința deșeurilor?

Ministerul Mediului a întocmit un proiect legislativ de modificare a legilor din domeniu cu noile schimbări, atât pentru producători, cât și pentru instituții, una dintre concluziile finale fiind că procesul de reciclare este în sarcina... ...

continuare →

Comisia Europeană a adoptat o nouă Directivă privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Noua Directivă 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), publicată oficial, marţi, în Official Journal of the EU, introduce ţinte superioare de colectare a DEEE-urilor, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Ecotic, remis marţi Agerpres. Din momentul intrării în vigoare, statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziţie 18 luni pentru transpunerea noii directive în legislaţiile naţionale. Rata de colectare actuală de 4 kg/locuitor rămâne în vigoare până la transpunerea directivei în legislaţiile naţionale. De la mijlocul anului 2016, însă, rata de colectare minimă va fi de 45%, aceasta fiind calculată pe baza greutăţii totale a DEEE colectate într-un an şi exprimată ca procent din greutatea medie a EEE introduse pe piaţă în cei trei ani precedenţi. Începând cu 2019, rata de colectare minimă care trebuie realizată anual este de 65% din greutatea medie a EEE introduse pe piaţă în cei trei ani precedenţi în fiecare stat membru ...

continuare →

Regim mai sever la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Prin Hotărârea nr.247, publicată în Monitorul oficial nr. 265 din 14 aprilie a.c., executivul a dispus modificarea H.G.nr.621/2005 – actul normativ în materie, cu modificările şi completările ulterioare,  în scopul de introduce un regim mai clar de recuperare şi reciclare. Hotărârea de guvern introduce anexe cu parametri privind ambalajelor care sunt considerate reutilizabile, în atenţia operatorilor economici care produc ambalaje reutilizabile. Producătorii de ambalaje sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple. Este, de asemenea, stabilită etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, la nivel naţional, pentru perioada 2007-2012 şi începând cu anul 2013. Prin modificările aduse actului normativ de bază, operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate ...

continuare →