24 Ianuarie, 2020

Încălzirea locuinţelor: consumăm dublu faţă de media europeană!

Clădirile din România consumă anual pentru încălzire circa 265 kWh de energie pe metru pătrat, în timp ce media europeană este de 125 kWh pe metru pătrat, în condiţiile în care clădirile au cel mai mare procent de energie risipită, aproape 50%, potrivit datelor prezentate de Asociaţia Ro­mână pentru Promovarea Eficienţei Energetice (ARPEE).„Clădirile reprezintă mai mult de 40% din consumul final de energie, dar pierderile sunt cele mai mari, de aproximativ 40- 50%. Doar 5- 6% din fondul de clădiri al României a fost reabilitat termic“, a declarat Aureliu Leca, director executiv al ARPEE, într-o con­ferinţă de presă organizată de asociaţie şi de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB).El a subliniat că lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe realizate până acum s-au concentrat doar pe anveloparea exterio­ru­lui, iar modernizarea blo­curilor în această ma­nieră s-ar putea întinde chiar şi pe încă 10 ani, cu un cost ...

continuare →

UPDATE: A fost publicată Ordonanţa privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 749 din 7 noiembrie 2012. Actul normativ a fost aprobat în şedinţa de Guvern susţinută în data de 30 octombrie 2012 şi prevede adăugarea unui nou articol, după articolul 13, care să includă următoarea structură a schemei de finanţare, cu referire atât la lucrările de intervenţie, cât şi la realizarea auditului energetic şi a expertizei tehnice: - 60% din finanţare este asigurată din fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene şi din alocaţii de la bugetul de stat; - 40% reprezintă contribuţia însumată a consiliilor locale şi a asociaţiilor de proprietarilor, astfel: contribuţia proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza unor criterii socio – economice, în limita a maxim 30% din valoarea activităţilor/ lucrărilor, care ...

continuare →

Reabilitarea termică a locuinţelor: reglementări noi privind creditarea

Un recent ordin comun al MFP şi MECMA modifică prevederi din Convenţia privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi, totodată, aprobă noi redactări pentru Contractul de garantare, Convenţia de fideiusiune pentru asociaţiile de proprietari şi Convenţia de fideiusiune pentru locuinţe unifamiliale. Ordinul nr. 983/1.250/2012 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 488 din 17/07/2012. Actul menţionat modifică Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi ...

continuare →

Lucrările de reabilitare termică a locuinţelor

O recentă completare la Normele privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe stabileşte obligaţiile proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, precum şi precizări privind lucrările similare pentru clădiri de locuit individuale. Completarea la Normele metodologice aprobate prin Ordinul comun nr. 163/540/23/2009 a fost făcută prin Ordinul comun nr. 2596/2867/299/2012, publicat în Monitorul oficial nr.9 din 5 ianuarie 2012. Potrivit precizărilor Codului fiscal referitoare la facilităţile la plata taxelor şi impozitelor locale, art.268 alin.(8) prevede că un consiliu local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal ...

continuare →