27 Ianuarie, 2020

Lucrările de reabilitare termică a locuinţelor

O recentă completare la Normele privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe stabileşte obligaţiile proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, precum şi precizări privind lucrările similare pentru clădiri de locuit individuale. Completarea la Normele metodologice aprobate prin Ordinul comun nr. 163/540/23/2009 a fost făcută prin Ordinul comun nr. 2596/2867/299/2012, publicat în Monitorul oficial nr.9 din 5 ianuarie 2012. Potrivit precizărilor Codului fiscal referitoare la facilităţile la plata taxelor şi impozitelor locale, art.268 alin.(8) prevede că un consiliu local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal ...

continuare →