21 Ianuarie, 2020

Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile

Ministrul finanţelor publice a aprobat Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP și pentru reglementarea unor aspecte contabile. ...

continuare →