22 August, 2019

Distribuitorii, importatorii şi fabricanţii de medicamente sunt obligaţi să raporteze lunar situaţia acestora

La sfârşitul săptămânii trecute a fost publicat un act normativ prin care se prevede că distribuitorii angro, importatorii şi fabricanţii autorizaţi de medicamente sunt obligaţi să raporteze lunar punerea pe piaţa din România/vânzarea medicamentelor de uz uman.Astfel, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 502/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 13 aprilie 2013,  se prevede că,  începând cu data intrării în vigoare ordinului, unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatorii și fabricanții autorizați trebuie să transmită Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, situația privind operațiunile comerciale, inclusiv importul paralel, respectiv distribuția de medicamente în afara teritoriului României, în alte state din Spațiul Economic European, efectuate cu medicamentele de uz uman din portofoliul propriu.Situația care se transmite la ANMDM— Departamentul inspecție farmaceutică trebuie să conțină, după caz:- lista medicamentelor de uz uman intrate/ieșite din gestiunea importatorilor/distribuitorilor angro autorizați în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. ...

continuare →