22 Februarie, 2020

Ce obligaţii de raportare au instituţiile financiare?

Un recent ordin al MFP stabileşte instituţiile financiare care au obligaţia de declarare la ANAF, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, precum şi alte aspecte procedurale.Ordinul MFP nr. 1939/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 648/2016. De ce a fost nevoie de această reglementare?Mai întâi, pentru că, prin Codul de procedură civilă este transpusă Directiva nr. 16/2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal; de asemenea, începând din 2016 România a aderat la Acordului multilateral, din 2014, al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. În sfârşit, România are semnat (în 2015) cu SUA un Acord pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA (legea Statelor Unite privind Conformarea Fiscală aplicabilă Conturilor din Străinătate)Prin ordinul semnalat, se aplică Standardul comun de raportare (CRS) cu privire la conturile financiare şi se emit prevederi ...

continuare →

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriul cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de... ...

continuare →