9 Decembrie, 2019

Modificări la Reglementările contabile IFRS, de la 1 ianuarie 2018!

Ordinul de modificare intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, iar entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile astfel modificate de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales... ...

continuare →