18 August, 2017

Proiect MC: Televiziunile şi radiourile vor avea acces la evenimentele de mare interes, pentru realizarea de reportaje scurte

Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică un proiect de lege pentru modificarea Legii audiovizualului prin care se prevede ca televiziunile şi radiourile aflate sub jurisdicţia României sau a unui stat membru al Uniunii Europene să aibă acces la evenimentele de mare interes pentru public, pentru realizarea unor reportaje scurte de ştiri.Propunerile incluse în proiectul de act normativ iniţiat de MC se bazează pe faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare (art.86 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului), la ora actuală radiodifuzorul aflat sub jurisdicţia României care a dobândit drepturi de exclusivitate asupra unui eveniment de mare interes pentru public are obligaţia de a asigura accesul pentru câte un singur radiodifuzor din fiecare stat membru al Uniunii Europene.Din perspectiva reprezentanţilor Comisiei Europene, reglementările respective nu transpun în mod clar şi neechivoc dispoziţiile art. 15 alin.(2) al Directivei 2010/13/UE, dând posibilitatea interpretării dispoziţiilor art. 86 în sensul restrângerii sau limitării accesului la ...

continuare →