25 Iunie, 2019

Modificări la procedura de înregistrare/radiere din oficiu în/din Registrul persoanelor cu TVA la încasare. Ce reţinem?

În Monitorul Oficial nr. 203 din 10.04.2013 a fost publicat Ordinul ANAF  nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.Actul normativ aprobă procedura de înregistrare, respectiv de radiere, din oficiu în/din Registrul persoanelor impozabile ce aplică sistemul de TVA la încasare. Actul normativ adoptă și procedura de corectare a erorilor din registru.* Procedura de înregistrare din oficiu în Registrul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare Această procedură se aplică pentru:- contribuabilii ce se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent;- contribuabilii care în anul precendent au realizat o cifră de afaceri din sfera TVA într-un plafon mai mic de 2.250.000 lei și nu au depus notificarea pentru intrarea în ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi de radiere, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Ordinul ANAF nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 10.04.2013 (M.Of. 203/2013).În vigoare de la 10.04.2013În temeiul:- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 1563 alin. (11) – (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012;- art. 7 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ...

continuare →