23 August, 2017

Contravenţiile din trafic: ce trebuie să ştim despre amenzi?

În materialul de faţă vom prezenta informaţii de interes general referitoare la contravenţiile din trafic, respectiv amenzile date şoferilor în cazul nerespectării prevederilor legale, punctând aspectele privind termenul de plată a amenzilor şi procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei. * Este legală trimiterea proceselor verbale de constatare a contravenţiei prin poştă ? DA. Constatarea contravenţiilor se poate face şi fără oprirea contravenientului, precum şi în lipsa acestuia, dacă săvârşirea contravenţiilor este probată cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea poliţiei. În aceste situaţii, procesul-verbal se comunică de către agentul constatator, prin poştă, în termen de cel mult o lună de la data încheierii. * Care este termenul de plată a amenzilor ? Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în ...

continuare →