22 Septembrie, 2019

Cine poate fi furnizor de servicii sociale?

Reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, dreptul de a acorda servicii sociale a suferit modificări, cu privire la furnizorii privaţi. Modificările au fost aduse prin Ordonanţa nr. 31/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 651/2015 ...

continuare →