19 Septembrie, 2019

Achiziţiile publice se fac după reglementări modificate

Ordonanța de urgență nr. 45/2018 modifică şi completează acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, în intenţia de a se putea trece la implementarea urgentă a unor proiecte de investiţii majore – aşa cum se arată în expunerea de motive a actului normative emis de Guvern.Ordonanţa de urgenţă, publicată în Monitorul oficial nr. 459/2018, modifică şi completează: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale şi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Reţinem câteva direcţii generale, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Domeniu de aplicare – Praguri• Legea se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de servicii, în cazul în care una dintre condiţii – care a fost acum modificată – este aceea ca valoarea estimată, fără TVA, a contractului să fie egală sau mai mare decât pragul de 994.942 lei, prag prevăzut pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse ...

continuare →

Primarii vor decide la ce evenimente va fi interzisă comercializarea alcoolului

Primăriile din localitățile în care se vor organiza evenimente precum festivaluri, târguri sau concerte vor decide dacă în preajma acestor adunări publice va fi interzisă comercializarea alcoolului.Legea nr. 61/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice nu face diferența între tipurile de adunări, ori mare parte dintre ele, organizate local, impun anumite condiții, precum cea de comercializare a alcoolului, alături de alte produse, încâlcând astfel normele în vigoare.Două propuneri legislative inițiate la Senat de mai mulți deputați și senatori completează cu mai multe articole reglementările legislative în vigoare, astfel încât autoritățile locale să hotărască, la fiecare eveniment, intervalul orar de desfășurare, condițiile ce trebuie îndeplinite de organizatori, raportate la locația indicată, precum și unele interdicții, cum ar fi interzicerea vânzării produselor pe bază de alcool.1. Proiect pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. La art. 2, după alin. (1) se adaugă alin. (2), cu următorul cuprins:“În cazul ...

continuare →