19 Februarie, 2020

Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (PSP TIC)

Programul de grant pentru sprijinirea politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor (PSP TIC) are ca scop stimularea inovaţiei şi competitivităţii, prin adoptarea pe scară mai largă şi o mai bună utilizare a TIC de către cetăţeni, guverne şi companii. Data-limită de depunere a proiectelor este 14 mai.Finanţat anterior prin programul eContentplus, acest program are acum ca finanţator Direcţia generală pentru cercetare (DG Research) din cadrul Comisiei europene şi se derulează sub formă de grant – finanţare nerambursabilă.În grupul ţintă se încadrează: instituţii de învăţământ şi de pregătire profesională (19); instituţii de administraţie centrală (8); instituţii locale şi judeţene de autoguvernare şi asociaţiile lor (19); asociaţii şi alte organizaţii civile (64); instituţii de sănătate (3).Programul se derulează pe 5 teme:Tema 1. Utilizarea TIC pentru oraşe “inteligente”;Tema 2. Conţinut digital - date deschise şi creativitate ( Obiectivul 2.1 – “Europeana”şi creativitatea; Obiectivul 2.2 – Date deschise şi acces deschis la conţinut; Obiectivul 2.3 – ...

continuare →