21 Octombrie, 2019

Aviz părinţilor! O zi liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului

În prima zi lucrătoare din decembrie, senatorii au aprobat cu amendamente o iniţiativă parlamentară propusă de un grup de parlamentari USL, potrivit căreia părinţii ar putea să beneficieze de o zi liberă neplătită pe an, respectiv 2 zile libere în cazul familiilor cu mai mult de 3 copii, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor minori şi/sau verificarea periodică a stării de sănătate a acestora.Propunere legislativă privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, propunea, iniţial, ca ziua liberă să fie una plătită, cu o indemnizaţie, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi să fie egală cu salariul corespunzător unei zile lucrătoare.Potrivit proiectului, ziua liberă ar urma să se acorde la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care rezultă controlul medical efectuat.Proiectul a fost dezbătut de Senat ...

continuare →